Raamatupidaja

Raamatupidaja on asendamatu igas ettevõttes, ükski firma ei saa toimida ilma korrektse raamatupidamiseta. Raamatupidaja aitab, kui ettevõtte tehingute dokumenteerimine on mahukas, analüüsimine keeruline või ettevõte soovib professionaalset maksu-, finants- või aruandluse alast abi.

Raamatupidaja ülesanded

Raamatupidaja ülesandeks on firma arvepidamine, finantsdokumentide korrashoid ja aruannete koostamine, majandustehingute kandmine registritesse või raamatupidamisprogrammi, raamatupidamislike dokumentide säilitamine jpm. Tänapäeval, kus raamatupidamistarkvarad arenevad kiiresti, jääb raamatupidajale üha suurem roll ka firma finantsnõustajana ja analüütikuna. Lisaväärtus, mis sellega ettevõttele kaasneb, on oluliselt suurem kui vaid regulaarne aruannete koostamine.

Raamatupidaja tegevust reguleerib kutse-eetika ning raamatupidamist korraldatakse vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele. Oluline, et raamatupidaja tunneks ettevõtte eripära, oleks aus ning suudab tagada objektiivsed hinnangud põhinedes andmetele. Head analüütilised oskused annavad ettevõttele partneri, kes suudab vastavalt aruandlusele teha põhjendatud soovitusi ning aitab ettevõtet suunata optimaalsete valikute suunas.

Oma raamatupidaja vs raamatupidamisteenus

Sõltuvalt ettevõtte iseloomust, võimalustest ja eesmärkidest tasuks valida, kas palgata oma raamatupidaja või osta raamatupidaja teenus sisse. Oma raamatupidaja eeliseks on nö oma inimese olemasolu, kes on iga hetk kättesaadav ja on ettevõtte hingeeluga lähemalt seotud. Teenusena sisse ostetud raamatupidamine tagab raamatupidaja süstemaatilise koolitamise ja arengu teenuse osutaja poolt, alati on olemas asendaja kui üks inimene haigestub ning büroos on olemas suurem kompetents erineva kvalifikatsiooni ja spetsialiseerumisega raamatupidajate näol.

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802