Audiitorteenused

Audiitorteenused tuginevad rahvusvahelistele auditeerimisstandarditele ja jagunevad:

Audit

Audit on kindlustandev audiitorteenus, mida osutatakse kooskõlas Audiitortegevuse seadusega kehtestatud auditeerimise standarditega. Auditi objekt on kliendi poolt sobivate kriteeriumide alusel koostatud möödunud perioodide rahandusinformatsioon.

Auditis on audiitorteenuse osutaja eesmärgiks on kogutud tõendusmaterjali põhjal vandeaudiitori aruandes avaldada arvamust möödunud perioodide rahandusinformatsioonile üldistavas jaatavas vormis. Auditis keskendume tähtsamatele valdkondadele ja nendega seotud olulisematele riskidele.

Audit lisab kindlust ettevõtte klientidele ja partneritele suhetes ettevõttega ning ettevõtte juhtimisel.

Ülevaatus

Ülevaatus on kindlustandev audiitorteenus, mida osutatakse kooskõlas Audiitortegevuse seadusega kehtestatud ülevaatamise teenuse standarditega. Ülevaatuse objekt on kliendi vastutava organi poolt sobivate kriteeriumide alusel koostatud möödunud perioodide rahandusinformatsioon.

Ülevaatuses on audiitorteenuse osutaja eesmärgiks on kogutud tõendusmaterjali põhjal vandeaudiitori aruandes avaldada arvamust rahandusinformatsioonile üldistavas eitavas vormis.

Rahandusinformatsiooni ülevaatusel keskendume tähtsamatele valdkondadele ja nendega seotud olulisematele riskidele. Rahandusinformatsiooni ülevaatus lisab kindlust ettevõtte klientidele ja partneritele suhetes ettevõttega ning ettevõtte juhtimisel.

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802