Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne on kohustuslik dokument igale Eestis tegutsevale ettevõttele ja see annab erinevatele huvigruppidele ülevaate ettevõtte möödunud aasta tegevustest. Majandusaasta aruanne kajastab ettevõtte finantsolukorda, annab objektiivse ülevaate varadest ja kohustustest, tehakse korrigeerimis- ja lõpetamiskanded ning esitatakse raamatupidamise aastaaruanne koos tegevusaruandega.

Majandusaasta aruande perioodiks on tavaliselt 12 kuud (1. jaanuarist kuni 31. detsembrini), kuid erandjuhtudel ka pikem või lühem, kuid mitte üle 18 kuu. Aruanne esitatakse elektrooniliselt eesti keeles äriregistrile.

Majandusaasta aruanne koosneb 5 etapist

  • Raamatupidamise aruande koostamine – koosneb 4 osast: bilanss ja kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne, raamatupidamise aastaaruande lisad. Kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.
  • Tegevusaruande koostamine – selgitatakse ettevõtte plaane ja antakse ülevaade tegevustest, mis ei kajastu raamatupidamise aruandes, näiteks olulisemad saavutused ja sündmused möödunud perioodil.
  • Audiitorkontroll – kohustuslik ettevõtetele, kes täidavad etteantud norme, näiteks kindlat müügitulu, varade seisu ja töötajate arvu. Audiitori kontroll on vajalik raamatupidamise aruande õigsuse kontrollimiseks ja sellele hinnangu andmiseks.
  • Majandusaasta kasumi jaotamise või kahjumi katmise otsuste tegemine.
  • Majandusaasta aruande esitamine – aruanne esitatakse äriregistrile kinnitamiseks hiljemalt 6 kuu jooksul peale majandusaasta lõppu. Äriregister vaatab esitatud majandusaasta aruande läbi 5 kuu jooksul peale selle esitamist.

Majandusaasta aruanne pead olema korrektselt koostatud ning kajastama ettevõtte tegevust õigelt ja õiglaselt. Aruanne on kõigile huvilistele äriregistrist kättesaadav ning esindab ettevõtte tegevusvõimekust.

Jäta majandusaasta aruande koostamine professionaalidele!

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802