Asjatundlikult korraldatud raamatupidamine aitab langetada õigeid otsuseid

Osaühing Hea Tava on Eestis tegutsenud üle kahekümne aasta – firma asutati juulis 1994. Pakume raamatupidamisteenust, aga ka maksu-, õigus-, finants- ja ärinõustamist, samuti audiitorkontrolli ja saneerimist.

Raamatupidamise seadus sätestab, et Eestis on raamatupidamiskohuslaseks kõik era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning siin registreeritud välismaa äriühingu filiaalid. Sama seadus paneb ka täpselt kirja, millised on nende ettevõtete kohustused:

 • korraldada raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest
 • dokumenteerida kõiki oma majandustehinguid
 • kirjendada algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites
 • koostada ja esitada majandusaasta aruande ning muud finantsaruanded käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras
 • säilitada raamatupidamise dokumente.

Nende nõuete täitmiseks on ettevõtjal vaja inimest, kes läbi-lõhki tunneb raamatupidamise põhimõtteid. Üheks võimaluseks on firmasse tööle võtta oma raamatupidaja(d), teiseks võimaluseks aga teenuse sisseostmine just neile valdkondadele spetsialiseerunud firmadelt.

Oma töötaja või raamtupidamisbüroo?

Kui sinu firma on piisavalt suur, andmaks täiskoormusega tööd vähemalt ühele raamatu­pidajale, siis võivad palgalise raamatupidaja töölevõtmisel olla omad eelised. Aga ka sel juhul võivad sisseostetava teenused plussid kaaluda üles oma töötaja pidamise eelised.

Kõigepealt pole sul tarvis juurelda, kas tööle võetav inimene ikka on piisavalt kompetentne – meie juures töötavad inimesed, kelle teadmised ning kogemused raamatupidamise vallas on väga põhjalikud. Kuna majandustegevust puudutav seadusandlus pidevalt muutub, siis on tarvis, et raamatupidaja end pidevalt koolitaks – ka need kulud jäävad meie kanda. Sul pole tarvis pead murda, mida teha olukorras, kus kolme päeva pärast on vaja maksuametile esitada eelmise kuu aruanded, raamatupidaja on aga haigeks jäänud, samuti ei pea sa mõtlema, kes asendab raamatupidajat tema puhkuse ajal.

Ka raamatupidamisfirmas tegeleb sinu firmaga üks kindel töötaja, nii et sisuliselt ongi tegemist oma raamatupidajaga, ainsaks erinevuseks see, et tema töölaud ei asu sinu kontoris. Kuna raamatupidamisalaste küsimuste ring on lai, siis pole kunagi võimalik, et ühel töötajal oleks tippkompetents kõigis valdkonna probleemides, küll aga saab sinu raamatu­pidaja, kes töötab meie juures, kiiresti ja tasuta küsida nõu oma kolleegidelt, nii et sulle on alati kindlustatud kõige asjatundlikum teenindus.

Kuidas igapäevane töö välja hakkab nägema?

See sõltub sinust. Väikese firma puhul võid näiteks ise maksta ära sissetulevad arved ning esitada kord kuus raamatupidajale sissetulnud ja väljaläinud arvete koopiad, ostutšekid, müügilepingud jms. Aga on võimalik ka vastupidine variant, mille korral meie tegeleme kõigi valdkondadega:

 • nõuete ja kohustuste arvestus
 • laoarvestus
 • põhivarade arvestus
 • palgaarvestus
 • puhkuste arvestus
 • maksude arvestus, maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine
 • aastaaruande koostamine ja sisestamine e-äriregistris
 • statistikaameti aruannete koostamine ja esitamine
 • Eesti Panga aruannete koostamine ja esitamine
 • juhtimiseks vajalike aruannete, eelarvete ja analüüside koostamine
 • esindamine maksuametis, statistikaametis, haigekassas.

Kuutasu teenuse eest sõltubki sellest, millised ülesanded võtab edale raamatupidaja ning mis jäävad firmajuhi kanda. Hinna arvestamise aluseks on algdokumentide (arve, tšekk, leping) arv, töötajate arv ning kokkulepitud teenused.

Hea Tava oma äärmiselt pühendnud ja asjatundlike töötajatega tagab selle, et sul on olemas pidev ülevaade oma raha-asjadest ning kõik kohustused riigi ees õigeks ajaks ning nõuetekohaselt täidetud. Sel viisil on nii omanikel kui juhtidel alati selge pilt, kuidas firma äriasjad edenevad.

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802