Audit

Auditi käigus saavutatakse finantsaruannete suhtes mahukate auditiprotseduuride sooritamise kaudu suurem kindlustunne.

Muu hulgas hõlmavad auditi protseduurid:

  • riskide hindamist
  • tegevusplaani koostamist
  • varade inspekteerimist
  • kinnituste hankimist
  • töö käigus omandatud tõendusmaterjali hindamist

Piisava kindlustunde saavutamisel väljastab audiitor auditi tulemusena finantsaruannete kohta positiivses vormis kinnituse (nt meie arvates kajastab lisatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt…).

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802