Kokkuleppelised kontrollid

Kokkuleppeline kontroll on seonduv audiitorteenus, mida osutatakse kooskõlas Audiitortegevuse seadusega kehtestatud seonduvate teenuste standarditega.

Tehingute seaduslikkust kontrollitakse kokkuleppeliselt eesmärgiga avaldada arvamust kokkuleppeliste toimingute objekti ja eesmärgi, läbiviidud protseduuride, tähelepanekute ning leitud vigade ja erandite kohta selleks, et audiitori arvamuse kasutaja saaks nende põhjal teha otsustusi.

Kokkuleppeliste toimingute puhul lepitakse audiitoriga kokku konkreetsete rahandusinformatsiooni ja raamatupidamisarvestuse valdkondade kontrolli toimingud.

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802