Hea teada

 • 9 asja, mida peab ettevõtja raamatupidamisel arvestama

  Oled korraldamas ettevõtte raamatupidamist? Siit leiad kontrollnimekirja, mis aitab raamatupidamise lihtsa vaevaga kontrolli alla saada.

  Loe edasi24. märts 2015

 • Väikeettevõtte raamatupidamise korraldamisest

  Nii suure aga ka väikese ettevõtte edu aluseks on süstematiseeritud ning korralik raamatupidamine. See näitab hästi ära ettevõtte hetkelise olukorra ning läbi selle saab välja praakida ebaefektiivsed tegevused. Läbi korraliku raamatupidamise saab oma ressursse paremini planeerida, mis tõstab ka krediidivõimekust.

  Loe edasi24. märts 2015

 • Mida pakub raamatupidamise teenus ja kellele see mõeldud on?

  Raamatupidamise teenus on kindlasti sobiv lahendus neile ettevõtetele, kelle jaoks on oluline, et firma raamatupidamine vastaks kõigile seatud nõuetele, ilma et peaks end ise pidevalt kursis hoidma raamatupidamisega seotud seadusandluse ja nende muudatustega.

  Loe edasi24. märts 2015

 • Lühike ülevaade ettevõtte maksudest

  Kõik Eestis ettevõtlusega tegelevad ühingud peavad raamatupidamise käigus tegelema ka maksude maksmisega vastavalt Eestis kehtivatele maksuseadustele. Maksustatakse omandit, tulu või hüve. Üldine reegel on see, et kõik ettevõtted on maksustatud võrdselt ja ühesugustel sisulistel alustel.

  Loe edasi24. märts 2015

 • Audiitorteenus annab kindluse

  Audiitorteenus on ettevõtetele vajalik majandusseisu kontrollimise ja hindamise teenus, mis tagab usaldusväärsuse. Auditeerimine pakub klientidele ja partneritele kindlust ning annab ettevõtte omanikele põhjaliku ülevaate ettevõtte majanduslikust olukorrast.

  Loe edasi24. märts 2015

 • Raamatupidamisbüroo tagab raamatupidamises kvaliteedi ja täpsuse

  Raamatupidamisbüroode tunnusmärkideks on usaldus ja professionaalsus, kuna raamatupidamisest sõltub paljuski ettevõtte edukas toimimine. Teenust sisse ostes saab kindel olla selle kvaliteedis, sest hea mainega büroos töötavad oma ala professionaalid, kes on saanud vastava väljaõppe ja kelle teadmisi pidevalt täiendatakse.

  Loe edasi03. märts 2015

 • Raamatupidamise olemusest

  Raamatupidamine laiemas mõttes on majandusüksuse majandustehingute tulemuste täieliku dokumenteeritud arvestuse süsteem, mille osad on vastastikuses sõltuvuses. Kõik äriga tegelevad inimesed peavad teadma, kuidas oma raha ja tehingute üle arvestust pidada.

  Loe edasi03. märts 2015

 • Kuidas korraldada OÜ raamatupidamine?

  Raamatupidamine aitab osaühingus (OÜ) tagada korda, pidada arvestust ja pakub sisendit otsuste tegemisel, kuna annab ülevaate ettevõtte majandustulemustest ning finantsseisust. Hästi struktureeritud raamatupidamine ei taga mitte ainult seaduste täitmise ja bürokraatliku korra, vaid on eelduseks iga ettevõtte ja organisatsiooni juhtimisel.

  Loe edasi27. veebruar 2015

 • Audiitori ülesannetest ja tegevustest

  Audiitori ülesanne on pakkuda kindlust finantsaruannete teatud reeglitele vastavuse osas. Audiitori hinnangu eesmärk on tõsta teie ettevõtte finantsinformatsiooni usaldatavust nii investorite, osanike kui ka avalikkuse silmis.

  Loe edasi27. veebruar 2015

 • Mida peab teadma alustava ettevõtte raamatupidamise kohta?

  Alustava ettevõtte raamatupidamine võib firmat alustades tunduda tõeliselt võõras ja isegi hirmutav. Korrektne raamatupidamine on uut ettevõtet alustades väga olulisel kohal, kuna see annab informatsiooni õigeteks finantsotsusteks, aitab vältida väärinfost tekkida võivat kahju ning hoiab kokku aega ja raha arvestuse pidamisel.

  Loe edasi27. veebruar 2015

Võta meiega ühendust

Detailsema päringu saad meile saata siit.

Või helista kohe +372 660 6802

Sisestage turvakood captcha: