Väikeettevõtte raamatupidamise korraldamisest

02.03.2019

Väikeettevõtte raamatupidamise korraldamisest

Raamatupidamine on majandusüksuse majandustehingute tulemuste täielikult dokumenteeritud arvestuse süsteem, mille osad on omavahel vastastikuses sõltuvuses. Ka väikeettevõtte raamatupidamine on kohustuslik ning mida paremini see korraldatud on, seda selgemalt näeb ettevõttes toimuvat. Korrektne raamatupidamine on väikeettevõttes väga olulisel kohal, kuna see annab informatsiooni õigeteks finantsotsusteks, aitab vältida väärinfost tekkida võivat kahju ning hoiab kokku aega ja raha arvestuse pidamisel.

Raamatupidamine lase teha professionaalidel

Nii suure aga ka väikese ettevõtte edu aluseks on süstematiseeritud ning korralik raamatupidamine. See näitab hästi ära ettevõtte hetkelise olukorra ning läbi selle saab välja praakida ebaefektiivsed tegevused. Läbi korraliku raamatupidamise saab oma ressursse paremini planeerida, mis omakorda tõstab ka krediidivõimekust.

Väikeettevõtte raamatupidamine on kasulik lasta teha professionaalidel, kuna neil on vastav kutseoskus ning koolitused. Raamatupidamisbürood tegelevad ka lisaks maksunõustamisega ning äriühingute asutamisega. Muuhulgas saab tänu sellele ettevõtja suunata oma energia põhitegevusele, näiteks tegeleda tootearenguga, keskenduda klientidele ning nende nõudmistele. Üheks väga mugavaks lahenduseks on kindlasti ka e-raamatupidamine, kus ettevõtja saab ise reaalajas kursis olla kõigega, mis raamatupidamises antud momendil toimub.

Mida meelde jätta väikeettevõtte raamatupidamise juures?

Ettevõtte raamatupidamist reguleerib raamatupidamise seadus ja seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Kõik majandustehingud peavad olema dokumenteeritud ja dokumendid korralikult säilitatud. Iga väikeettevõtte juht peab olema kursis raamatupidamise põhitõdedega, vajadusel tuleks osaleda koolitustel. Kasutusel olev raamatupidamistarkvara peab vastama nõuetele ja toetama õigusaktidele vastavat raamatupidamist.

Kui väikeettevõtte raamatupidamine tundub keeruline, siis pöördu oma küsimustega julgesti Hea Tava spetsialistide poole!

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802