Kuidas toimub palgaarvestus?

02.03.2019

Kuidas toimub palgaarvestus?

Iga inimene oma töökohal loob ettevõttele väärtust ja selle loodud väärtuse eest makstav tasu peab innustama töötajaid parimaid tulemusi saavutama. Korrektne, arusaadav ning seadusega kooskõlas olev palgaarvestus tagab firmale rahulolevad töötajad, samas on see aga raamatupidamise kõige tundlikum ja kõige suuremat täpsust nõudev valdkond.

Miks peetakse palgaarvestust üheks keerukamaks raamatupidamisprotsessiks?

Palgaarvestus koosneb erinevate tasuliikide arvestusest. Tasuliikidel – näiteks puhkusetasu, haigushüvitis, koondamishüvitis – on erinevad ja ajas muutuvad:

  • arvestusmeetodid – näiteks käesoleval hetkel võib puhkusetasu väljenduda kas põhipalga säilitamise või kuue kuu keskmise palga alusel arvutatud tasuna;
  • maksustamisreeglid – selleks, et teada, kui palju töötajale palgapäeval raha kanda, tuleb olla kursis sellega, milliseid tasusid mingite maksumääradega maksustatakse.

Maksustamine on isikustatud ehk erinevate inimeste poolt väljateenitud tasu maksustatakse erinevalt. Siinkohal on peamisteks märksõnadeks maksuvaba tulu suurus, miinimumpalgaga töötaja korral töötasu alammäära suurenemine, kohustuslik kogumispension ja pensioniikka jõudnud töötaja tasu maksustamine.

Töötasu maksustamine on kassapõhine ehk väljamakse aja järgi. Selline maksustamine nõuab samaaegselt kahte erinevat arvestust – tekkepõhist arvestust selleks, et palga- ja maksukulud saaksid finantsaruannetes kajastatud õiges perioodis ja igakuist kassapõhist arvestust maksude arvestamiseks ja deklareerimiseks;

Maksude detailne deklareerimine igakuiselt toimub eraldi iga töötaja lõikes ja ka töötajale välja makstud töötasu liigi põhiselt. Palgaarvestuse perioodilisus tingib selle, et väga lühikese ajaga tuleb teha suur hulk rutiinset kuid samas täpsust nõudvat tööd. Lisaks tuleb arvesse võtta seda, et iga töötaja on elav inimene, kes vahel on puhkusel või haige jne – see kõik on palgaarvestuse sisend, mis peab jõudma palgaarvestusse.

Palgaarvestus on eri osapoolte – töötaja, tööandja ning riigi – soovide ja nõudmiste puutepunkt. Palgaarvestaja on see ühenduslüli, kes info kolmelt poolt kokku kogub, arvestab, maksab ja deklareerib.

Kui oled huvitatud palgaarvestuse teenusest, uuri lähemalt Hea Tava raamatupidamisteenuse kohta siit!

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802