Millega tegeleb igapäevaselt raamatupidaja?

02.03.2019

Millega tegeleb igapäevaselt raamatupidaja?

Raamatupidaja kohustuseks on korraldada ettevõtte raamatupidamist ja arvestada raha liikumist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest. Raamatupidaja juhindub Eesti heast raamatupidamistavast ja/või Euroopa Liidus tunnustatud standarditest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning järgib kutse-eetika nõudeid.

Lisaks peab raamatupidaja oskama kasutada raamatupidamisprogrammi, tundma kehtivaid seadusi, näiteks maksude alal, ja olema ka kursis seaduste muutumisega. Raamatupidaja kõige tähtsamad isikuomadused on täpsus ja korrektsus, sest töö nõuab orienteerumist arvude maailmas, milleks ühtlasi on ettevõtte rahalised vahendid.

Mis on raamatupidaja tööülesanded?

Raamatupidaja põhilised tööülesanded on seotud igapäevase raamatupidamise tööga, sh maksudeklaratsioonide täitmisega, statistiliste aruannete koostamisega jne. Lihtsamalt öeldes on raamatupidaja see, kes hoolitseb, et ettevõtte rahakanded on tehtud nõuete järgi ja korrektselt. Raamatupidaja igapäevased tööülesanded on:

  • ettevõtte arvete tasumine;
  • rahakäibe liikumise aruandlus;
  • arvete kinnitamise ja tasumise jälgimine ettevõtte sise-eeskirja ning seaduse järgi;
  • tehingutelt riigimaksude arvestamine (tulu-, sotsiaalmaks jt);
  • töötajate palga ja puhkuse arvestus ning nende eest tasumine;
  • arveregistri pidamine;
  • aruannete esitamine maksuametile;
  • juhatuse finantsnõustamine.

Raamatupidaja töö on korraldada ettevõtte raamatupidamist, näiteks pidada arvet kõigi sissetulekute ja väljaminekute üle, hoida korras ettevõtte finantsdokumentatsioon ning säilitada finantstehingu aruanded raamatupidamist reguleerivate õigusaktide järgi.

Raamatupidajate valdkonnas võib eristada mitmeid ameteid, peamisteks on raamatupidaja assistent, raamatupidaja ning pearaamatupidaja. Raamatupiadmisega on lähedalt seotud ka audiitori amet, kelle üleandeks on jälgida, et raamatupidamise algandmed ja muu lähteteave on piisavad raamatupidamisaruannete koostamiseks.

Kui sinu ettevõte vajab kedagi, kes hoiaks sinu äri rahaasjad korras, siis pöördu Hea Tava raamatupidajate poole!

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802