Audiitorteenus annab kindluse

02.03.2019

Audiitorteenus annab kindluse

Audiitorteenus on ettevõtetele vajalik majandusseisu kontrollimise ja hindamise teenus, mis tagab usaldusväärsuse. Auditeerimine pakub klientidele ja partneritele kindlust ning annab ettevõtte omanikele põhjaliku ülevaate ettevõtte majanduslikust olukorrast. Audiitorteenust teostab audiitor, kes on väärtuslik ettevõtte partner, keda usaldada – audiitor on alati sõltumatu!

Kindlustandvad audiitorteenused on audit ja ülevaatus. Lisaks standardsele auditile viiakse audiitorteenuse raames läbi ka kokkuleppelisi kontrolle ja äriseadustikust tulenevaid kontrolle.

Mis on audit?

Auditit osutatakse kooskõlas kinnitatud auditeerimise standarditega ja selle objekt on kliendi vastutava organi poolt sobivate kriteeriumide alusel koostatud möödunud perioodide rahandusinformatsioon. Auditis on audiitorteenuse osutaja eesmärgiks võimaldada kogutud tõendusmaterjali põhjal vandeaudiitori aruandes avaldada ettenähtud kasutajale üldistavas jaatavas vormis arvamust.

Mis on ülevaatus?

Ülevaatus on kindlustandev audiitorteenus, mida osutatakse kooskõlas käesoleva kinnitatud ülevaatamise teenuse standarditega. Ülevaatuse objekt on kliendi vastutava organi poolt sobivate kriteeriumide alusel koostatud möödunud perioodide rahandusinformatsioon. Ülevaatuses on audiitorteenuse osutaja eesmärgiks võimaldada kogutud tõendusmaterjali põhjal vandeaudiitori aruandes avaldada ettenähtud kasutajale üldistavas eitavas vormis ülevaatuse kokkuvõte.

Audiitorteenus annab hinnangu ja ülevaate

Audiitortegevuse seadusele vastavalt on traditsiooniliste audititeenuste eesmärgiks anda hinnang selle kohta, kas ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne annab ettevõtte majandustegevuse kohta õige ja õiglase ülevaate, ning kas see aruanne on informatiivne ja ettevõtte usaldusväärsust kasvatav eelkõige välise infotarbija (nagu kliendid, partnerid ja riigiasutused) jaoks.

Enamasti soovitakse aga rohkemat kui vaid kinnitust aruande õigsuse kohta. Seetõttu, võttes arvesse klientide tegelikku soovi, annavad mitmed audiitorteenuse pakkujad auditi käigus tagasisidet ka ettevõtte finantsarvestuse efektiivsuse kohta ning välja tuuakse võimalikud riskid. See tagab paremate tulemuste saavutamise ja mitmete eksimuste vältimise tulevikus.

Audiitorteenus ei ole täna enam vaid riiklikult kehtestatud “tüütu” kohustus, vaid võimalus sõltumatu eksperdi hinnangu abil oma majandustegevust edendada. Tänu sellele on muutunud üha sagedasemaks ettevõtete vabatahtlik auditeerimine.

Hea Tava professionaalne ja aus audiitorteenus tagab põhjaliku tagasiside ning läbimõeldud hinnangu!

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802