Mis on peamised raamatupidamisteenused?

01.03.2019

Mis on peamised raamatupidamisteenused?

Raamatupidamine on igale Eestis tegutsevale äriühingule ja välismaiste äriühingute filiaalidele kohustuslik ning kriitilise tähtsusega. Raamatupidamise eesmärgiks on arvestuse pidamine ja ettevõtte majandustulemustest ning finantsseisust ülevaate saamine.

Raamatupidamine on järjepidev osa igapäevasest äritegevusest ning sealjuures on väga oluline, et raamatupidamine oleks efektiivselt ning seadustele vastavalt korraldatud.

Iga ettevõtte raamatupidamine peab vastama riigi poolt määratud standarditele, et tulemused oleksid võrreldavad ning arusaadavad. Raamatupidamise ja finantsarvestuse põhimõtted on fikseeritud järgmistes dokumentides: raamatupidamise seadus, Eesti Hea Raamatupidamistava ning Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamisteenuse korraldamise põhinõuded:

Raamatupidamine peab kajastama ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti, objektiivselt ning teistega võrreldavalt, esitatud info peab olema aktuaalne.

Kõik majandustehingud tuleb nii dokumenteerida kui ka korrektselt kirjendada raamatupidamisregistrites. Lisaks on igal ettevõttel kohustus koostada ja esitada äriregistrile majandusaasta aruanne. Järgida tuleb ka nõuet, et kõik raamatupidamise dokumendid tuleb säilitada.

Põhilised raamatupidamisteenused

Raamatupidamise korraldamiseks on kaks valikut: oma raamatupidaja palkamine või raamatupidamisfirma teenuste kasutamine. Raamatupidamisteenused, mida taolised ettevõtted klientidele teostavad, varieeruvad, kuid on laias laastus sarnased.

Peamisteks raamatupidamisettevõtete poolt pakutavateks raamatupidamisteenusteks on nõuete ja kohustuste arvestus, lao- ja palgaarvestus ning põhivarade ja puhkuste arvestus. Samuti on vajalikeks teenusteks maksude arvestus, maksudeklaratsioonide, statistikaameti ja Eesti Panga aruannete koostamine ning esitamine, aastaaruannete koostamine ning sisestamine e-äriregistris, lisaks ka juhtimiseks vajalike aruannete, eelarvete, analüüside koostamine tellijale.

Tihtipeale kuulub põhiliste raamatupidamisteenuste alla ka tellija esindamine nii Maksuametis, Statistikaametis, Haigekassas kui ka kliendi suhtlemisel audiitoritega. Audiitorteenused on teatud juhtudel raamatupidamisest eraldiseisev teenus, aga võib kuuluda ka üldiste raamatupidamisteenuste hulka.

Hea Tava raamatupidamisteenused on asjatundlikud ja klientide poolt kõrgelt hinnatud. Loe lähemalt pakutavate teenuste kohta siit.

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802