Majandusaasta aruanne – mida selle esitamisel silmas pidada?

01.03.2019

Majandusaasta aruanne – mida selle esitamisel silmas pidada?

Majandusaasta aruande koostamine on kohustuslik iga Eestis tegutseva äriühingu jaoks. Majandusaasta aruanne tuleb koostada lõppenud majandusaasta kohta, mille pikkus on tavaliselt 12 kuud, ning see sisaldab raamatupidamise aastaaruannet ja tegevusaruannet.

Majandusaasta aruanne on dokument, mis kajastab ettevõtte üldist finantsolukorda, loob objektiivse ülevaate varadest ja kohustustest ning möödunud majandusperioodi tegevustest. Taoline ülevaade on oluliseks informatsiooniallikaks erinevate ettevõtte huvigruppide jaoks.

Mis on ettevõtjaportaali e-aruandluskeskkond?

Alates 1. jaanuarist 2010 on kohustuslik esitada majandusaasta aruanne elektrooniliselt e-aruandluskeskkonna kaudu. Majandusaasta aruanne tuleb esitada äriregistrile hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

Ettevõtjaportaali e-aruandluskeskkond on majandusaasta aruannete elektrooniliseks esitamiseks loodud lahendus, mis on kasutatav ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu sisenedes.

Aruandluskeskkonnas saab koostada põhiaruanded ja lisad, lisada täiendavaid lisasid ja dokumente, allkirjastada digitaalselt või välja printida ja allkirjastada paberil ning ka vandeaudiitoril on võimalik vandeaudiitori aruanne koostada ja kinnitada elektrooniliselt.

Majandusaasta aruande esitamine hõlmab nelja etappi, milleks on:

  • Äriregistri ettevõtjaportaalis aruande esitamiseks on vajalik isiku tuvastamine ID-kaardiga, mobiiltelefoniga või internetipanga kaudu.
  • Pärast elektroonilise esitamise keskkonda sisselogimist kuvatakse esitajale nimekiri elektrooniliselt esitatud või temale kinnitamiseks suunatud aruannetest ning võimalus lisada uus aruanne.
  • Valides konkreetse äriühingu, saab kasutaja ette eeltäidetud lehe äriühingu või sihtasutuse andmetega.
  • Kontrollida ja vajadusel muuta tuleb majandusaastat, sidevahendeid ning osanike nimekirja. Majandusaasta aruande esitamisel kohtule ei pea aktsiaselts ega osaühing aruandele lisama aktsionäride või osanike nimekirja, kui osaühingu osanike nimekirja peetakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris.

Juurdepääs majandusaasta aruande ja lisade elektrooniliseks esitamiseks võimaldatakse: juhatuse liikmele, täisosanikule, esindusõiguslikule usaldusosanikule, filiaali juhatajale, likvideerijale või pankrotihaldurile. Samas võib esindusõiguslik isik aruande sisestamiseks ja esitamiseks anda õiguse näiteks raamatupidaja(te)le.

Koosta ja esita majandusaasta aruanne korrektselt ning õigeaegselt Hea Tava abiga. Küsi rohkem infot või personaalset pakkumist siit!

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802