Kuidas koostada majandusaasta aruannet?

01.03.2019

Kuidas koostada majandusaasta aruannet?

Majandusaasta aruande koostamine on kohustuslik iga Eestis tegutseva äriühingu jaoks. Majandusaasta aruanne tuleb koostada lõppenud majandusaasta kohta, mille pikkus on tavaliselt 12 kuud, ning see sisaldab raamatupidamise aastaaruannet ja tegevusaruannet.

Majandusaasta aruanne on dokument, mis kajastab ettevõtte üldist finantsolukorda, loob objektiivse ülevaate varadest ja kohustustest ning möödunud majandusperioodi tegevustest. Taoline ülevaade on oluliseks informatsiooniallikaks erinevate ettevõtte huvigruppide jaoks.

Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine hõlmab viit erinevat etappi, milleks on:

  • raamatupidamise aastaaruande koostamine,
  • tegevusaruande koostamine,
  • audiitorkontroll,
  • majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku koostamine ja kasumi jaotamise, või kahjumi katmise otsuse tegemine,
  • majandusaasta aruande esitamine kinnitamiseks.

Raamatupidamise aastaaruande sisaldab endas nii põhiaruannet (bilanss, kasumiaruanne, rahakäibe aruanne, omakapitali muutuste aruanne) kui ka erinevaid lisasid.

Tegevusaruandes antakse ülevaade ettevõtte tegevusest ja asjaoludest, millel on määrav tähtsus selle finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sündmustest majandusaastal ning arengusuundadest.

Auditeerimine on audiitortegevuse seaduse poolt reguleeritud ettevõtte raamatupidamise aastaaruande kontrollimine ja sellele hinnangu andmine.

Lisaks on majandusaasta aruande koostamise olulisteks osadeks majandusaasta kasumi jaotamise või kahjumi katmise otsuse ja ettepaneku tegemine ning majandusaasta aruande esitamine kinnitamiseks.

Koosta ning esita majandusaasta aruanne korrektselt ja õigeaegselt Hea Tava abiga!

Majandusaasta aruanne tuleb esitada eesti keeles elektroonselt äriregistrile hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Lisaks äriregistrile tuleb ettevõtte kohta esitada teatud andmeid ka Statistikaametile.

Tuleb arvesse võtta, et majandusaasta aruanne on ka ettevõtte maine kujundamisel oluline, kuna see on äriregistri kaudu avalikkusele kättesaadav. Küsi rohkem infot või personaalset pakkumist siit!

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802