Audiitorteenused annavad kindlustunde

01.03.2019

Audiitorteenused annavad kindlustunde

Audiitorteenuste eesmärgiks on anda hinnang selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne annab organisatsiooni majandustegevuse kohta õige ning õiglase ülevaate. Lisaks, kas aruanne on informatiivne ning partneri või kliendi jaoks ettevõtte usaldusväärsust kasvatav.

Hea Tava raamatupidamisbüroo audiitorteenused

Klientide tänane soov on organisatsiooni paremad tulemused ning eksimuste vältimine. Seega tuleb lisaks aastaaruande õigsuse kinnitamisele anda tagasisidet ka riskide ning organisatsiooni finantsarvestuse efektiivsuse kohta.

Hea Tava raamatupidamisbüroo audiitorteenused jagunevad:

  • Audit – see on organisatsioonile kindlustandev teenus, mille käigus saavutatakse finantsaruannete suhtes mahukate auditiprotseduuride sooritamise kaudu suurem kindlustunne. Audit hõlmab näiteks tegevusplaani koostamist, riskide hindamist, varade inspekteerimist ning kinnituste hankimist.
  • Ülevaatus – tegu on audiitorteenusega, mille eesmärgiks on kogutud tõendusmaterjali põhjal vandeaudiitori aruandes avaldada arvamust rahandusinformatsioonile. Rahandusinformatsiooni ülevaatusel keskendutakse olulisematele riskidele ning tähtsamatele valdkondadele. Nagu ka audit annab ülevaatus kindlustunde ettevõtte juhtimisel ning samuti turvatunde ka organisatsiooni partneritele ja klientidele.

Audiitorteenuse hind

Kõik ettevõtted on omamoodi unikaalsed, seega ei saa ka audiitorteenuse puhul määrata konkreetset hinda. Iga auditi ning ülevaatuse hind sõltub nii kliendil esinevate tema tegevusest tulenevate riskide suurusest kui ka nende kontrolliks kulutatud ajast.

Konkreetse hinnapakkumise tegemiseks on vaja teada organisatsiooni üldinfot, jooksvat aastaaruannet ning ka raamatupidamise programmi väljundeid – bilanss, kasumiaruanne jne.

Audiitorteenus ei ole pelgalt riiklikult kehtestatud kohustus, vaid võimalus saada sõltumatu eksperdi hinnang ning läbi selle oma organisatsiooni majandustegevust edendada. Oluline on, et teenusepakkuja oleks usaldusväärne, kompetentne ning korrektne.

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802