Uuenenud raamatupidamise direktiiv

01.03.2019

Uuenenud raamatupidamise direktiiv

12. juunil 2013 sai Euroopa Parlamendis suure häälteenamusega heakskiidu uuenenud raamatupidamise direktiiv. Olemasolevate direktiivide läbivaatamise eesmärgiks oli eelkõige nende uuendamine, finantsaruandluse selguse ja võrreldavuse suurendamine ning tasakaalu tagamine halduskoormuse ja saadava kasu vahel.

Liikmesriikidel on kohustus jõustada direktiivide täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 2 aasta jooksul, st 2015. a keskpaigaks (suure tõenäosusega hakkavad kehtima 01.01.2016 algavatele majandusaastatele).

http://www.audiitorkogu.ee/docs/raamatupidamise_direktiiv(26.06.13).pdf

Teksti allikas: Audiitorkogu

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802