Tutvu korteriühistu raamatupidamisega

01.03.2019

Tutvu korteriühistu raamatupidamisega

Korteriühistu raamatupidamine ei erine põhimõtteliselt teist tüüpi äriühingute raamatupidamisest. Kõik tegevused ja teenused, mis on vajalikud äriühingutele üldiselt, on olulised ka korteriühistutele.

Professionaalne korteriühistu raamatupidamine koosneb üldjoontes raamatupidamisregistrite koostamisest ja haldamisest, aastaaruannete esitamisest Äriregistrile (mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile) ning järjepidevast maksudeklaratsioonide koostamisest ja esitamisest Maksu- ja Tolliametile.

Mis on korteriühistu?

Korteriühistu (KÜ) on korteriomandiseaduses sätestatud kui korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tegevus on reguleeritud korteriühistuseadusega, õigusliku regulatsiooni üldpõhimõtted on sätestatud mittetulundusühingute seaduses.

Korteriühistu raamatupidamine on kohustus, mis lasub ühistu juhatusel. Tihtipeale pole aga korteriühistu juhatusel piisavalt kompetentsi või ajalist ressurssi, et raamatupidamisega korrektselt hakkama saada ning see võib viia keeruliste probleemideni. Seetõttu on kasulik palgale võtta raamatupidaja või kasutada professionaalse raamatupidamisfirma teenuseid.

Korteriühistu raamatupidamise põhitegevused

Sarnaselt teiste äriühingute raamatupidamisega on ka korteriühistute puhul esmatähtis raamatupidamise sisseseadmine ja sise-eeskirja koostamine. Vajadusel tuleb teostada ka eelmiste perioodide kannete ja dokumentide korrastamine.

Igapäevasesse raamatupidamisesse kuulub kõikide algdokumentide kontroll ja töötlemine ning jooksev raamatupidamine, mis toimub esitatud dokumentide põhjal. Korteriühistu puhul on aeganõudvaks tegevuseks ka korteriomanike näitude ja kuluarvete kogumine/sisestamine ning korteriühistu arvete järjepidev korrektne koostamine.

Korteriühistu raamatupidamise kohustuslikeks komponentideks on deklaratsioonide koostamine ja esitamine erinevatele ametitele ning aastaaruande koostamine.

Olulist meelde jätta

Tuletame meelde, et korteriühistu raamatupidamine peab olema tekkepõhine. Tekkepõhine raamatupidamine tähendab seda, et majandustehinguid ja sündmusi tuleb kajastada nende toimumise perioodil. Korteriühistutele on eriti oluline RTJ 14 „Mittetulundusühingud ja sihtasutused“, kus selgitatakse just korteriühistuste jaoks tähtsate valdkondade arvestuspõhimõtteid.

Kui vajad abi korteriühistu raamatupidamise korraldamise juures, võta ühendust Hea Tava asjatundlike spetsialistidega siin.

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802