Töövõimetuslehtede andmete elektroonne esitamine

01.03.2019

Töövõimetuslehtede andmete elektroonne esitamine

Paberivabale andmevahetusele üleminekut võimaldav seadusemuudatus jõustub 2014 aastal. Tööandjatel on juba praegu võimalik töövõimetuslehti haigekassale elektroonselt esitada.

Selleks on vajalik sõlmida haigekassaga andmevahetuse leping, mille järgselt tööandja saab õiguse riigiportaali kaudu oma töötajate töövõimetuslehtede andmeid vaadata ja haigekassale edastada.

Tutvuge palun ka teenuse kasutamise juhendiga (pdf).

Töövõimetuslehe andmete elektroonse edastamise lepingu sõlmimiseks palume saata alljärgnev info aadressil info@haigekassa.ee:

  • asutuse registrikood
  • asutuse täisnimi
  • asutuse aadress, telefoninumber ja e-posti aadress
  • lepingut allkirjastava juhi nimi
  • millise õigusakti alusel asutuse juht tegutseb (põhikiri, põhimäärus, volikiri)
  • asutuse kontaktisiku nimi lepingus, telefoninumber ja e-posti aadress

Allikas: Haigekassa

Hea Tava OÜ

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802