Sotsiaalmaksu minimaalkohustus

01.03.2019

Sotsiaalmaksu minimaalkohustus

I. Tööandja sai õiguse arvutada sotsiaalmaksu minimaalkohustust summeeritult.
See tähendab, et tööandja, kellel lasub sotsiaalmaksu minimaalkohustus (s.o ta arvestab tulumaksu kinnipidamisel töötaja maksuvaba tulu), võtab arvesse ka töötasu, mille töötaja on saanud teiselt tööandjalt või teistelt tööandjatelt.

Näide:

Tööandja “A” , kellel on minimaalse sotsiaalmaksu maksmise kohustus, maksab juulis töötajale töötasu 2500 krooni. Töötaja esitab tööandjale “A” tõiendi tööandjalt “B” selle kohta, et on saanud viimaselt töötasu 2000 krooni. Pärast 1. juulit 2010 peab tööandja “A” sellise tõiendi puhul arvutama sotsiaalmaksu töötajale tegelikult makstud summalt, s.o antud juhul on sotsiaalmaks 825 krooni (2500 x 33%).

Tööandjal “A” ei teki sotsiaalmaksu minimaalkohustust, kuna töötaja summeeritud töötasu juulikuus oli 4500 krooni (2500 + 2000), mis on suurem sotsiaalmaksu kuumäärast (4350 kr).

Tööandja “B” arvutab sotsiaalmaksu töötajale tegelikult makstud töötasult.

Kui tööandja “B” oleks maksnud sellele töötajale palka näiteks 1000 krooni, oleks tööandjal “A” tekkinud kohustus arvutada minimaalset sotsiaalmaksu, mille saame lahutades sotsiaalmaksu minimaalmäärast (4350 kr) summeeritud töötasu, mille töötaja on saanud kõigilt oma tööandjailt. Järelikult oleks tööandja “A” arvutanud sel juhul sotsiaalmaksu järgmiselt:

[2500 kr +850 kr (4350 – 2500 – 1000)] x 33% = 1106 kr.

Vana seadusesätte järgi oleks tööandja “A”, olenemata töötaja tööandjate arvust ja tema poolt teistelt tööandjatelt saadud töötasu summadest (isegi kui ta maksis töötajale ainult 2500 krooni kuus, nagu meie näites), pidanud arvutama sotsiaalmaksu minimaalmääralt, s. o maks olnuks 1436 krooni (4350 x 33%).

NB! Tuleb meeles pidada, et sotsiaalmaksu on niiviisi summeeritult võimalik arvestada ainult siis, kui töötaja on esitanud teiselt tööandjalt saadud asjaomase tõendi.

II. Kui tööandja võtab tööle töötaja, kes on olnud üle kuue kuu töötuna arvel, vabastatakse ta aastaks sotsiaalmaksu minimaalkohustusest.

Tuleb silmas pidada, et see ei ole sotsiaalmaksust täielik vabastamine, vaid vabastus sotsiaalmaksu minimaalkohustusest, mis tekib juhul, kui töötajale makstav töötasu on väiksem seadusega kehtestatud palga alammäärast (sotsiaalmaksu minimaalmäärast).

Kui üle kuue kuu töötuna arvel olnud töötaja saab vähem kui 4350 krooni kuus, siis aasta jooksul ei maksa tööandja sotsiaalmaksu mitte sotsiaalmaksu minimaalmääralt, vaid tegelikult makstud töötasult.

NB! See on võimalik ainult juhul, kui töötaja on esitanud tõendi töötuskindlustuskassalt, mis tõendab, et ta on enne töölevõtmist tõepoolest olnud kuus kuud töötuna arvel.

Allikas: Maksuamet

Andrus Tord

Hea Tava OÜ juhataja

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802