Raamatupidamise olemusest

02.03.2019

Raamatupidamise olemusest

Raamatupidamine (inglise keeles accounting, saksa keeles die Buchführung) on kitsamas tähenduses majandusüksuse tegevuste (majandustehingute) ja selle tulemuste kohta arvestuse- ehk raamatupidamisregistrite pidamise süsteem.

Raamatupidamine laiemas mõttes on majandusüksuse majandustehingute tulemuste täieliku dokumenteeritud arvestuse süsteem, mille osad on vastastikuses sõltuvuses.

Raamatupidamise süsteem hõlmab:

  • audiitorkontrolli;
  • rahandusanalüüsi;
  • finantsplaanimist ehk eelarvestamist;
  • finantsraamatupidamist ehk- arvestust;
  • juhtimisraamatupidamist ehk-arvestust;
  • kuluraamatupidamist ehk-arvestust;
  • maksuraamatupidamist ehk-arvestust;
  • sisekontrolli.

Raamatupidamiskohuslased on kõik Eestis registreeritud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning nad peavad lähtuma Raamatupidamise seadusest. Raamatupidamisalast tööd suunab ja annab välja juhendeid Raamatupidamise Toimkond. Raamatupidamine peab kajastama ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi, rahavoogusid õigesti, objektiivselt ning teistega võrreldavalt, esitatud info peab olema aktuaalne.

Lisaks on oluline teada, et kõik majandustehingud tuleb dokumenteerida ja kirjendada raamatupidamisregistrites. Kõik raamatupidamise dokumendid tuleb säilitada. Olulisemad raamatupidamise dokumendid on algbilanss, raamatupidamise sise-eeskiri, majandusaasta aruanne.

Miks raamatupidamine oluline on?

Kõik äriga tegelevad inimesed peavad teadma, kuidas oma raha ja tehingute üle arvestust pidada. Selleks, et raamatupidamine oleks loetav, peab raamatupidamise korraldamiseks olema oma kindel süsteem, mis baseerub üldkehtivatele reeglitele.

Raamatupidamist võib korraldada käsitsi või vastavate raamatupidamisprogrammide abil. Seoses raamatupidamise automatiseerimisega on käsitsi arvestus oluliselt vähenenud. Automatiseeritud andmetöötlusega väheneb oluliselt ajakulu, kuna ühe sisestusega teatud registrisse kogutud infot on võimalik edasi töödelda ja siirdada teistesse registritesse ilma täiendava ajakuluta.

Kui soovid raamatupidamise kohta rohkem teada või vajad abi oma äriühingu raamatupidamise korraldamisel, loe lähemalt siit.

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802