Raamatupidamisbüroo tagab raamatupidamises kvaliteedi ja täpsuse

02.03.2019

Raamatupidamisbüroo tagab raamatupidamises kvaliteedi ja täpsuse

Raamatupidamisbüroo ehk raamatupidamisttevõtte põhitegevusalaks on raamatupidamisteenuse osutamine väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Iga ettevõtja kohustus on korraldada raamatupidamist. Laias laastus jagunevad võimalused kaheks: palgata oma raamatupidaja või osta teenust sisse raamatupidamisbüroolt. Mõlemal võimalusel on oma eelised ja puudused ning valiku tegemine sõltub eelkõige ettevõtte suurusest ja vajadustest.

Raamatupidamisbürood kasutavad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted

Raamatupidamisbüroo teenuste kasutamine on väikse ja keskmise suurusega ettevõtte jaoks kindlasti vähemkulukam valik, sest teenust sisse ostes ei pea muretsema vajalike programmide ega litsentside pärast, samuti ei lisandu töötajatega seotud lisakulusid nagu maksud, puhkusetasud jm. Raamatupidamisbüroo teenuste kasutamisel peab ettevõttesiseselt määrama isiku, kelle ülesandeks on raamatupidamise algdokumentide koostamine, kogumine, nende õigsuse kontroll ja üleandmine raamatupidamisfirmale.

Raamatupidamisbüroode tunnusmärkideks on usaldus ja professionaalsus, kuna raamatupidamisest sõltub paljuski ettevõtte edukas toimimine. Teenust sisse ostes saab kindel olla selle kvaliteedis, sest hea mainega büroos töötavad oma ala professionaalid, kes on saanud vastava väljaõppe ja kelle teadmisi pidevalt täiendatakse. Teenusepakkujad teevad tihedat koostööd seadusorganitega, mistõttu on hästi informeeritud raamatupidamisega seotud muudatustest. Raamatupidamisbüroo sõlmib kokkulepitud tööde kohta kliendiga lepingu, mis jätab minimaalselt ruumi möödarääkimisteks.

Raamatupidamisbüroo poolt teostatav raamatupidamisteenus sisaldab üldiselt:

  • saadud dokumentide nõuetele vastavuse kontrollimist,
  • tehingute kirjendamist vastavates registrites,
  • dokumente säilitamist süstematiseeritult kuni lepingu lõppemiseni,
  • raamatupidamise teostamist vastavalt tellija raamatupidamise sise-eeskirjadele,
  • raamatupidamise aruannete koostamist vastavalt kehtivale seadusandlusele,
  • käibe-, tulu- ja sotsiaalmaksuarvestuse teostamist,
  • statistiliste aruannete koostamist,
  • kliendi poolt allkirjastatud deklaratsioonide ja aruannete esitamist asjaomastele asutustele seadusandluses ettenähtud tähtaegadeks.

Kui sina vajad raamatupidamisbüroo professionaalset abi ja nõustamist, siis loe lähemalt Hea Tava poolt teostatavate raamatupidamisteenuste kohta siit.

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802