Raamatupidaja ülesannetest ja kohustustest

01.03.2019

Raamatupidaja ülesannetest ja kohustustest

Raamatupidaja tööks on üldistatult ettevõtte raamatupidamise korraldamine ja selle elluviimine. Raamatupidaja tööülesannete hulka kuuluvad arvepidamine kõigi sissetulekute ja väljaminekute üle, ettevõtte finantsdokumentatsiooni korrasoleku tagamine, kõikide sooritatud finantstehingutest täielike aruannete säilitamine vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele. Raamatupidaja on vajalik ka selleks, et aidata oma igapäevatöös finantsinformatsiooni kasutavatel spetsialistidel raporteid lugeda.

Raamatupidaja töö iseloomust

Raamatupidaja teenuseid vajab peaaegu iga suurem ja väiksem ettevõte. Raamatupidaja tööpäev algab enamasti asutusele või ettevõttele saabunud arvete registreerimisega kausta või arvuti raamatupidamisprogrammi. Oluline on esitada korrektsed arved teistele asutustele ja ettevõtetele osutatud teenuste või neilt saadud kauba eest. Raamatupidaja hoolitseb selle eest, et arved tasutakse ja maksed laekuvad õigel ajal.

Kõik ettevõtte tehingud ja protsessid kajastuvad ühel või teisel viisil raamatupidamises ning seetõttu on raamatupidaja ettevõtte finantsseisust ja tehingutest sageli kõige enam informeeritud. Raamatupidajal on tavaliselt ülevaade ettevõtte töötajate palga ja puhkuse arvestusest ning ta teeb vajaduse korral vastavaid kandeid. Raamatupidajad koostavad ka perioodilisi aruandeid institutsioonidele, nt Maksu- ja Tolliametile.

Raamatupidaja kui ärinõustaja

Need ettevõtted, kel statsionaarset raamatupidajat pole, ostavad teenust sisse nende pakkumisele spetsialiseerunud firmadelt või füüsilisest isikust ettevõtjana töötavatelt raamatupidajatelt.

Head ja endale sobivat raamatupidajat ei ole lihtne leida. Reeglina tänapäeval väikefirmad ostavad teenuse sisse, aga ka sellel juhul tuleb hoolega hinnata, kellega sa soovid koostööd teha. Hea raamatupidaja saab sind aidata maksude planeerimisega, eelarve koostamisega, pikemaajalise planeerimisega – olla põhimõtteliselt ettevõtte jaoks ärinõustajaks. Raamatupidajad oskavad tihtilugu soovitada ka kõikvõimalikke teisi teenusepakkujaid – juriste, virtuaalsekretäre, veebikujundajaid jne.

Raamatupidaja ei pea olema kvalifitseeritud juristi teadmistega, kuid kui ettevõte ei kasuta igapäevaselt juristiteenuseid, oleks raamatupidajal siiski soovituslik teada ühtteist õigusest (näiteks viivisest ja leppetrahvist, rahaliste kohustuste täitmise järjekorrast, tasaarvestusest, hüvitisnõuetest).

Kui sinu ettevõte vajab raamatupidajat, siis telli raamatupidamisteenus Hea Tava raamatupidamisfirmalt!

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802