Mis on raamatupidaja ja pearaamatupidaja erinevus?

02.03.2019

Mis on raamatupidaja ja pearaamatupidaja erinevus?

Raamatupidaja peamine töö ettevõttes on korraldada äriühingu igapäevast raamatupidamist, näiteks pidada arvet kõigi sissetulekute ja väljaminekute üle, hoida korras ettevõtte finantsdokumentatsioon ning säilitada finantstehingu aruanded raamatupidamist reguleerivate õigusaktide järgi.

Lühidalt öeldes on raamatupidaja see, kes hoolitseb, et ettevõtte rahakanded on tehtud nõuete järgi ja korrektselt. Mis on aga erinevatel tasemetel olevate raamatupidajate töö erinevusteks? Mida sisaldab pearaamatupidaja teenus?

Raamatupidajate valdkonnas võib eristada erinevaid ameteid

Raamatupidaja assistendi tööülesanded on enamasti vajalike dokumentide koostamine ja täitmine ning andmete sisestamine vastavatesse programmidesse.

Raamatupidaja peamised tööülesanded on dokumentide kontroll, töötasu arvestamine ning aruannete esitamine, puhkuse ja puhkusetasu arvestamine, majandustehingute registreerimine, finantsaruannete koostamine, eelarvete ettevalmistamine ja dokumenteerimine, inventuurid jpm.

Pearaamatupidaja tööülesanded on raamatupidamise korraldamine, eelarve ja selle muutmise projektide koostamine, täitmise kontroll ja aruanne, maksude ja rahaliikumise jälgimine, töötasude õigeaegse arvestuse ja väljamaksmise tagamine, raamatupidamisaruannete koostamine ja esitamine, statistiliste aruannete koostamine ja esitamine jpm. Pearaamatupidaja loob enamasti kogu raamatupidamissüsteemi ettevõttes ja nõustab ka juhatust finantsalal.

Väga lähedalt on raamatupidamisega seotud ka audiitori amet. Kui raamatupidaja on nö raamatupidamistöö tegija, siis audiitor annab hinnangu raamatupidamisaruannete kohta ja jälgib, et kõik andmed ja muu teave on piisavad aruannete koostamiseks.

Milles seisneb pearaamatupidaja teenus?

Pearaamatupidaja etendab võtmerolli ettevõtte finantsfunktsiooni juhtimises ja korraldamises. Ta annab aru otse tegevjuhile ja teeb koostööd peakontori ning kontrolleriga, pakkudes otsustusabi finantsidesse ja aruandlusesse puutuvas. Pearaamatupidaja töökohustuste ulatus hõlmab nii igapäevast raamatupidamist kui ka osalemist jooksvates ajutise iseloomuga projektides.

Nii raamatupidajad kui ka pearaamatupidajad on ettevõtetes tähtsal kohal ning mängivad olulist rolli eduka äri toimimisel. Kui soovid Hea Tava <a href="Pearaamatupidaja etendab võtmerolli ettevõtte finantsfunktsiooni juhtimises ja korraldamises. Ta annab aru otse tegevjuhile ja teeb koostööd peakontori ning kontrolleriga, pakkudes otsustusabi finantsidesse ja aruandlusesse puutuvas. Pearaamatupidaja töökohustuste ulatus hõlmab nii igapäevast raamatupidamist kui ka osalemist jooksvates ajutise iseloomuga projektides.

Nii raamatupidajad kui ka pearaamatupidajad on ettevõtetes tähtsal kohal ning mängivad olulist rolli eduka äri toimimisel. Kui soovid Hea Tava raamatupidajate abi oma raamatupidamise korraldamisel, võta meiega julgelt ühendust!">raamatupidajate abi oma raamatupidamise korraldamisel, võta meiega julgelt ühendust!

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802