Mida peab teadma alustava ettevõtte raamatupidamise kohta?

02.03.2019

Mida peab teadma alustava ettevõtte raamatupidamise kohta?

Alustava ettevõtte raamatupidamine võib firmat alustades tunduda tõeliselt võõras ja isegi hirmutav. Kuidas ennast läbi närida seadusandlusest ja maksusüsteemist ning kas raamatupidamist tuleks teha ise, osta teenust sisse või võtta tööle raamatupidaja? Korrektne raamatupidamine on uut ettevõtet alustades väga olulisel kohal, kuna see annab informatsiooni õigeteks finantsotsusteks, aitab vältida väärinfost tekkida võivat kahju ning hoiab kokku aega ja raha arvestuse pidamisel.

Ettevõtte raamatupidamist on reguleerib raamatupidamise seadus ja seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Kõik raamatupidamiskohustuslased peavad pidama tekkepõhist arvestust ehk kajastama majandustehinguid sõltumata sellest, kas raha on laekunud või makstud. FIE-del on võimalus alternatiivina pidada kassapõhist arvestust.

Kassapõhise arvestuse lihtsusest tulenevalt saavad FIE-d kulude kokkuhoidmiseks teha raamatupidamist ise. Tekkepõhise arvestuse korral tuleb aga kaaluda, kas on otstarbekam raamatupidamise tegemiseks palgata töötaja või teenust sisse osta.

Raamatupidamise alused

Iga majandustehingu tõenduseks peab olema algdokument, millele kehtestatud nõuded (kohustuslikud rekvisiidid) on kirjas raamatupidamise seaduses. Nõuetele mittevastava algdokumendi alusel tehtud väljamakselt tuleb tasuda tulumaksu.

Majandustehingud tuleb kirjendada raamatupidamise registrites algdokumentide põhjal kahekordse kirjendamise põhimõttel. Raamatupidamise registriteks nimetatakse andmekogumeid, kus majanduslik informatsioon on kirja pandud ajalises järjekorras ja teisalt süstematiseeritult (kontode kaupa).

Raamatupidamise aastaaruandele, mis tuleb koostada majandusaasta lõppedes, kirjutab majandusaasta aruande koosseisus alla tegevjuhtkond (mitte raamatupidaja), seega tegevjuhtkond vastutab raamatupidamise korralduse eest.

Äriühing peab koostama ka raamatupidamise sise-eeskirja, mis sätestab kogu ettevõtte raamatupidamise korraldamise (sh algdokumentide käive ja säilitamine, varade ja kohustuste inventeerimine ning raamatupidamiskohustuslase kasutatavad arvestuspõhimõtted). Algdokumente, raamatupidamise registreid, lepinguid, raamatupidamise sise-eeskirju jm raamatupidamise dokumente peab säilitama seitse aastat, alates vastava majandusaasta lõpust.

Jäta meelde!

  • Raamatupidamise korraldamise eest vastutab ettevõtte juht;
  • Kõik majandustehingud peavad olema dokumenteeritud ja dokumendid
  • korralikult säilitatud;
  • Ole kursis raamatupidamise põhitõdedega, osale vajadusel koolitustel;
  • Kasutusel olev raamatupidamistarkvara peab vastama nõuetele ja toetama õigusaktidele vastavat raamatupidamist.

Kui alustava ettevõtte raamatupidamine tundub keeruline, siis pöördu oma küsimustega julgesti Hea Tava spetsialistide poole!

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802