Mida pakub raamatupidamise teenus ja kellele see mõeldud on?

02.03.2019

Mida pakub raamatupidamise teenus ja kellele see mõeldud on?

Esmalt on oluline aru saada, mis on raamatupidamine ja miks see vajalik on. Raamatupidamist võib kitsamas tähenduses pidada majandusüksuse tegevuste (majandustehingute) ja selle tulemuste kohta arvestuse- ehk raamatupidamisregistrite pidamise süsteemiks, mis on tähtis osa ettevõtte igapäevasest tegevusest. Raamatupidamine peab kajastama ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi, rahavoogusid õigesti, objektiivselt ning teistega võrreldavalt, esitatud info peab olema aktuaalne.

Raamatupidamine on kõigile kohustuslik

Raamatupidamise kohustus on kõigil Eestis tegutsevatel äriühingutel ning välismaiste äriühingute filiaalidel. Iga ettevõtte raamatupidamine peab vastama riigi poolt määratud standarditele, et tulemused oleksid võrreldavad ning arusaadavad. Raamatupidamise ja finantsarvestuse põhimõtted on fikseeritud raamatupidamise seaduses, Eesti heas raamatupidamistavas ning Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Raamatupidamist saab korraldada kas ettevõte ise, palgates tööle kvalifitseeritud raamatupidaja või tegeledes sellega ise, või osta raamatupidamisteenust sisse mõnelt raamatupidamisfirmalt.

Raamatupidamise korraldamise põhinõuded:

  • Raamatupidamine peab kajastama ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi, rahavoogusid õigesti, objektiivselt ning teistega võrreldavalt, esitatud info peab olema aktuaalne.
  • Kõik majandustehingud tuleb dokumenteerida.
  • Kõik majandustehingud tuleb kirjendada raamatupidamisregistrites.
  • Iga ettevõte peab koostama ja esitama äriregistrile majandusaasta aruande.
  • Kõik raamatupidamise dokumendid tuleb säilitada.

Raamatupidamine laiemas mõttes on majandusüksuse majandustehingute tulemuste täieliku dokumenteeritud arvestuse süsteem, mille osad on vastastikuses sõltuvuses.

Millal peaks ettevõte raamatupidamise teenust kasutama?

Raamatupidamise teenus on kindlasti sobiv lahendus neile ettevõtetele, kelle jaoks on oluline, et firma raamatupidamine vastaks kõigile seatud nõuetele, ilma et peaks end ise pidevalt kursis hoidma raamatupidamisega seotud seadusandluse ja nende muudatustega.

  • Maandate kõik riskid, mis kaasnevad seadusandluse muudatustega;
  • Raamatupidamine on korras ka siis, kui raamatupidaja jääb haigeks või on puhkusel;
  • Ettevõte ei pea palkama eraldi raamatupidajat, finantsjuhti;
  • Hoiate ettevõtte raha kokku raamatupidajate koolitamise, töökoha ning tarkvara pealt.
  • Väiksemate ettevõtete puhul on raamatupidamise teenus eriti kuluefektiivne

Võtke ühendust Hea Tava raamatupidamisbürooga, kui olete huvitatud raamatupidamise teenuse kohta lähemalt teada saama. Leiame teile sobivad raamatupidamislahendused, mida võite usaldada!

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802