Lühike ülevaade ettevõtte maksudest

02.03.2019

Lühike ülevaade ettevõtte maksudest

Kõik Eestis ettevõtlusega tegelevad ühingud peavad raamatupidamise käigus tegelema ka maksude maksmisega vastavalt Eestis kehtivatele maksuseadustele. Maksustatakse omandit, tulu või hüve. Üldine reegel on see, et kõik ettevõtted on maksustatud võrdselt ja ühesugustel sisulistel alustel. See, millised makse ning mil määral peab ettevõte maksma, sõltub konkreetse ettevõtte eripärast.

Makse võib liigitada mitmel erineval moel

Makse saab jagada riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Kohalikud maksud võib kehtestada kohalik omavalitsus näiteks teatud piirkonna infrastruktuuri või muude ressursside kasutamise eest. Riiklikeks maksudeks on tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks, hasartmängumaks, käibemaks, tollimaks, aktsiisid ja raskeveokimaks.

Maksude liigitamisel võib eristada ka otseseid ning kaudseid makse. Otsese maksu puhul tuleb teie ettevõttel kanda maksukoormust. Nii on see tulumaksu, maamaksu ja raskeveokimaksu puhul. Kaudse maksu puhul tasub selle lõpptarbija ja maks liidetakse kauba või teenuse hinnale. Sellisteks maksudeks on käibemaks, aktsiisid ja tollimaks.

Standardne ettevõtte maksude loetelu:

  • Tulumaks
  • Käibemaks
  • Sotsiaalmaks
  • Tollimaks ja aktsiisid
  • Töötuskindlustusmakse
  • Keskkonnatasud
  • Muud maksud
  • Maksud piiriülese tegutsemise korral

Maksude kogumine ja järelvalve

Maksude arvestamise, kogumise, tasumise kontrolli ja maksuvõlgade sissenõudmisega tegelevad Maksu- ja Tolliamet ning kohalike maksude puhul kohalikud omavalitsused. Maksude mittetasumisel, tasumisega hilinemisel või ebakorrektse arvestuse pidamisel on võimalik määrata teile trahve, intresse või viivistasusid.

Ettevõtted peavad pidama korrektset raamatupidamist ja maksuarvestust ning esitama maksudeklaratsioone ettevõtte maksude kohta. Maksu- ja Tolliamet ning omavalitsus peavad saama mõistliku aja jooksul ülevaate ettevõtte tehingute toimumisest ning nendega seotud olulistest aspektidest (tulud, kulud, varad ja kohustused). Ettevõtte maksude tasumisel on oluline jälgida maksukalendrit, et maksud saaksid tasutud õigeaegselt ja korrektselt.

Alustades koostööd uute partneritega, on teil kasulik ka kontrollida, kas nad on kõik maksud riigile tasunud. Päringuid maksude tasumise kohta saab esitada Maksu- ja Tolliameti kodulehel. Lisaks saab krediidiinfost tellida raporteid teiste ettevõtete krediidireitingu, krediidilimiidi ning maksehäirete kohta ning tutvuda nende majandusaasta aruannetega.

Kui soovid abi ettevõtte maksude tasumisel, uuri lähemalt Hea Tava raamatupidamisteenuse kohta.

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802