Kuidas toimub MTÜ raamatupidamine?

01.03.2019

Kuidas toimub MTÜ raamatupidamine?

MTÜ kohta käiv regulatsioon ei erine üldjoontes teistele juriidilistele isikutele kohaldatavatest regulatsioonidest – kõik Eestis kehtivad ja organisatsiooni tegevusega kaasnevad maksud tuleb deklareerida ja maksta samamoodi, ravikindlustus kehtib üldistel alustel, samuti aruandluskord.

Mis on RPS?

Kõik Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja ka teised eraõiguslikud juriidilised ühingud on Raamatupidamise seaduse (RPS) paragrahv 2 mõistes raamatupidamiskohustuslased. See tähendab, et neil on kohustus korraldada raamatupidamisarvestust, lähtudes RPS paragrahvidest 4-26.

RPS on Eestis raamatupidamist reguleeriv raamseadus, mis sätestab üldnõuded kõigile siinsetele raamatupidamiskohustuslastele. Lisaks raamatupidamise seadusele ja tulu-, sotsiaal- ja käibemaksuseadusele tuleb järgida head raamatupidamistava, mis tähendab valitsuse poolt kehtestatud õigusaktides ja raamatupidamistoimkonna juhendites esitatud normide täitmist. Hea tava ei ole siinkohal moraalinormide kogum, vaid sisuliselt siiski seaduse jõuga – neid kutsutakse raamatupidamise toimkonna juhenditeks.

Milline peab MTÜ raamatupidamine olema?

Raamatupidamise korraldamise aluseks tuleb igal ühendusel koostada oma raamatupidamise sise-eeskiri, mis kinnitatakse MTÜ juhatuse poolt. Need peavad sisaldama kontoplaani, reguleerima majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist raamatupidamisregistrites, vara liigitamise kriteeriume põhi- ja käibevaraks jm. Täpsemat teavet leiab RPS paragrahvist 11.

Üldine kohustus on pidada arvestust, dokumenteerida kõik majandustehingud, kirjendada algdokumentide alusel kõiki majandustehinguid raamatupidamisregistrites, koostada ja esitada majandusaasta aruanded ning säilitada kõik dokumendid seitse aastat. Täpsemat infot arvestusest saab RPS paragrahvidest 7, 8, 9 ja 12 ning aruandluse kohta seaduse kolmandast peatükist.

Raamatupidamise korraldamiseks on kolm võimalust:

  • palgata raamatupidaja
  • osta sisse raamatupidamiseteenust
  • juhatus on võimeline ise raamatupidamist korraldama.

Kaks viimast võimalust on otstarbekad juhul, kui rahalisi liikumisi on vähe.

Kui soovid abi oma mittetulundusühingu raamatupidamise korraldamisel, loe lähemalt siit või võta ühendust Hea Tava spetsialistidega!

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802