Kuidas korraldada OÜ raamatupidamine?

02.03.2019

Kuidas korraldada OÜ raamatupidamine?

Raamatupidamine aitab osaühingus (OÜ) tagada korda, pidada arvestust ja pakub sisendit otsuste tegemisel, kuna annab ülevaate ettevõtte majandustulemustest ning finantsseisust. Hästi struktureeritud raamatupidamine ei taga mitte ainult seaduste täitmise ja bürokraatliku korra, vaid on eelduseks iga ettevõtte ja organisatsiooni juhtimisel. Tegemist on olulise osaga äriühingu igapäevasest tegevusest.

Praktika on näidanud, et enamike Eesti väike- ja keskmiste ettevõtete raamatupidamine pole nii korras, et suudaks järjepidevat ja kvaliteetset sisendit anda juhtimisele.Veel rohkem oleme näinud, et raamatupidamisega ja/või finantsjuhtimisega tegelevad isikud ei oma piisavat teadmise maksunduse vallas, mistõttu makstakse makse kas rohkem (tekitades ettevõttele liigset kulu) või ei maksta neid õigesti ning seatakse ohtu ettevõtte usaldusväärsuse riigi ja partnerite silmis.

Raamatupidamise põhinõuded

Raamatupidamise kohustus on kõigil Eestis tegutsevatel äriühingutel ning välismaiste äriühingute filiaalidel. Iga ettevõtte raamatupidamine peab vastama riigi poolt määratud standarditele, et tulemused oleksid võrreldavad ning arusaadavad. Raamatupidamise ja finantsarvestuse põhimõtted on fikseeritud järgmistes dokumentides: raamatupidamise seadus, Eesti Hea Raamatupidamistava ning Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamine peab kajastama ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi, rahavoogusid õigesti, objektiivselt ning teistega võrreldavalt, esitatud info peab olema aktuaalne.

Lisaks on oluline teada, et kõik majandustehingud tuleb dokumenteerida ja kirjendada raamatupidamisregistrites. Kõik raamatupidamise dokumendid tuleb säilitada. Olulisemad raamatupidamise dokumendid on algbilanss, raamatupidamise sise-eeskiri, majandusaasta aruanne.

Osaühingu raamatupidamine sisaldab endast:

  • Vajadusel eelmiste perioodide kannete ja dokumentide korrastamine
  • Raamatupidamise sisseseadmine ja sise-eeskirja koostamine
  • Kõikide algdokumentide kontroll ja töötlemine
  • Esitatud dokumentide põhjal jooksev raamatupidamine
  • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine ametitele
  • Aastaaruande koostamine
  • Maksualane nõustamine
  • Finantsalane nõustamine

OÜ raamatupidamine toimub Eestis tekkepõhiselt, mille korral tuleb majandustehinguid kajastada vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud.

Kui soovid oma osaühingu raamatupidamisel abi, loe lähemalt Hea Tava raamatupidamisfirma vastava teenuse kohta siit.

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802