Kuidas korraldada FIE raamatupidamine?

01.03.2019

Kuidas korraldada FIE raamatupidamine?

Laialdaselt on teada, et füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi ka FIE) on ettevõtlusega tegelev füüsiline isik, kelle püsivaks tegevuseks on pakkuda tasu eest kaupu või teenuseid enda nimel. FIE raamatupidamine erinev tavapärasest seetõttu, et see võib olla korraldatud kas kassa- või tekkepõhiselt.

Kassapõhine vs tekkepõhine

Kassapõhise raamatupidamisarvestuse korral tehakse tulude ja kulude sissekanded päevaraamatusse kronoloogilises järjekorras siis, kui reaalselt raha laekub või väljamakse tehakse. Tekkepõhise raamatupidamisarvestuse korral kajastatakse majandustehingud vastavalt nende toimumise ajale, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud.

Kuni käibemaksuga maksustatava käibe tekkimiseni saab FIE raamatupidamine olla teostatud kassapõhisena, ükski seadus ei kohusta neid tekkepõhisele üle minema.

Kassapõhist arvestust kasutavatel FIE-del on kohustus:

  • koostada ja esitada majandusaasta aruanne ning muud finantsaruanded;
  • kirjendada majandustehingud debiteeritavatele ja krediteeritavatele kontodele kahekordse kirjendamise põhimõttel;
  • koostada kontoplaan ja raamatupidamise sise-eeskiri.

FIE raamatupidamine võib olla kuni käibemaksuga maksustatava käibe tekkimiseni teostatud kassapõhisena. Kuna aga raamatupidamis- ja maksuarvestust on hädavajalik korraldada nii, et kontrollijal oleks mõistliku aja jooksul võimalik saada ülevaade tehingute toimumisest ning maksustamise seisukohast tähendust omavatest asjaoludest, võib ette tulla olukord, kus ainult kassapõhisest raamatupidamisarvestusest ei piisa. Sellisel juhul on kõige efektiivsemaks FIE raamatupidamisarvestuse korraldamise viisiks tekkepõhise raamatupidamise sisseseadmine.

Majandustehingute sissekandmine

FIE raamatupidamine on üldiselt igati sarnane tavapärase äri raamatupidamisele, sest ka FIE-l on kohustus kajastada kõik oma ettevõtlusega seotud majandustehingud raamatupidamisregistris. Sealjuures peab iga tehingu kohta tehtav sissekanne sisaldama järgmisi andmeid:

  • majandustehingu kuupäev;
  • raamatupidamiskirjendi järjekorranumber;
  • debiteeritavad ja krediteeritavad kontod ja vastavad summad;
  • majandustehingu lühikirjeldus;
  • algdokumendi (koonddokumendi) nimetus ja number.

Raamatupidamine on füüsilisest isikust ettevõtjale kriitiliselt vajalik, et omada ülevaadet raha jäägist, tasumata ja laekumata arvetest, ettevõtlustulust ja ettevõtlusega seotud kuludest, saada andmed tasumisele kuuluvate maksude ja maksete ning Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vorm E) koostamiseks. Oluline on oma raamatupidamine korraldada efektiivselt ning seadustele vastavalt.

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802