FIinantsarvestuse A ja O

01.03.2019

FIinantsarvestuse A ja O

Finantsarvestus ja finantsaruannete koostamine (raamatupidamine) põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud üldmetodoloogilistel eeldustel, printsiipidel ja piirangutel, mis moodustavad finantsarvestuse kontseptuaalse raamistiku.

Kas finantsarvestus või raamatupidamine?

Finantsarvestust samastatakse tihtipeale raamatupidamisega, kuid finantsarvestus on tegelikult laiem mõiste kui raamatupidamine. Raamatupidamise all mõeldakse enamasti mehhaanilist protsessi, mis on suunatud ettevõtte majandustegevuse kajastamisele (kirjendamine, kontodele ja pearaamatusse kandmine).

Finantsarvestuse ülesandeks on genereerida informatsiooni, mis on kasutatav juhtimis-, investeerimis- ja finantseerimisotsuste vastuvõtmisel. See info peab olema tõene, asjakohane, usaldusväärne ja võrreldav, et see oleks kasutatav.

Konservatiivsuse kontseptsioon

Finantsarvestuse ja finantsaruannete koostamisel tuleb lähtuda muuhulgas konservatiivsuse kontseptsioonist, mille puhul tuleb aruandeid koostada ettevaatlikult ja kaalutletult ning varasid kajastada konservatiivselt. Samuti tuleb kajastada kõik teadaolevad ning potentsiaalsed kohustused, mille teke on tõenäoline ja suurust võimalik hinnata.

Teisalt ei tähenda konservatiivne suhtumine seda, et varad, tulud ja omakapital tuleb igal juhul alahinnata. Asjakohasus, usaldusväärsus ja võrreldavus on esmase tähtsusega, konservatiivne lähenemine on vajalik ainult tõese ja ausa info tootmiseks.

Finantsarvestus on vajalik eelkõige seetõttu, et:

  • raamatupidamiskohustuslane saaks ise informatsiooni oma varadest, kohustustest, omakapitalist ja finantstulemusest,
  • see tuleneb seadusest ja
  • informatsiooni raamatupidamiskohustuslase varade, kohustuse ja omakapitali ning finantstulemuse kohta vajavad tema lepingupartnerid (välistarbijad).

Raamatupidamiskohustuslaseks on:

  • Eesti Vabariik ühe avalik-õigusliku juriidilise isikuna;
  • kohaliku omavalitsuse üksus;
  • iga Eestis registreeritud era- või avalik-õiguslik juriidiline isik;
  • füüsilisest isikust ettevõtja;
  • Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal.

Finantsarvestus kajastab väliste infotarbijate nagu aktsionäride, võlausaldajate ja riigiametnike jaoks olulist informatsiooni ettevõtte finantsvõimekuse kohta, mistõttu on see kriitilise tähtsusega igas ettevõttes.

Kui vajad abi oma aruandluse korrashoiuga, võta ühendust meie finantsspetsialistidega siin!

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802