Hea teada

 • Hea Tava jõulupidu 2014 Meremuuseumis

  http://meremuuseum.ee

  Loe edasi10. veebruar 2015

 • Majandusaasta aruanne – mida selle esitamisel silmas pidada?

  Majandusaasta aruanne on dokument, mis kajastab ettevõtte üldist finantsolukorda, loob objektiivse ülevaate varadest ja kohustustest ning möödunud majandusperioodi tegevustest. Taoline ülevaade on oluliseks informatsiooniallikaks erinevate ettevõtte huvigruppide jaoks.

  Loe edasi13. jaanuar 2015

 • Mis on e-raamatupidamine?

  E-raamatupidamine on paljudele veel võõras mõiste, kuid tegemist on igati tavapärase raamatupidamisega. E-raamatupidamine viitab aga sellele, et klient saab raamatupidamise andmebaasi ka iseseisvalt kasutada.

  Loe edasi13. jaanuar 2015

 • Kuidas toimub MTÜ raamatupidamine?

  MTÜ kohta käiv regulatsioon ei erine üldjoontes teistele juriidilistele isikutele kohaldatavatest regulatsioonidest – kõik Eestis kehtivad ja organisatsiooni tegevusega kaasnevad maksud tuleb deklareerida ja maksta samamoodi, ravikindlustus kehtib üldistel alustel, samuti aruandluskord.

  Loe edasi13. jaanuar 2015

 • Raamatupidaja ülesannetest ja kohustustest

  Raamatupidaja tööks on üldistatult ettevõtte raamatupidamise korraldamine ja selle elluviimine. Raamatupidaja on vajalik ka selleks, et aidata oma igapäevatöös finantsinformatsiooni kasutavatel spetsialistidel raporteid lugeda.

  Loe edasi13. jaanuar 2015

 • Raamatupidamisfirmat kasutades saab olla kindel kvaliteedis

  Iga ettevõtja kohustus on korraldada raamatupidamist. Laias laastus jagunevad võimalused kaheks: palgata oma raamatupidaja või osta teenust sisse raamatupidamisfirmalt. Mõlemal võimalusel on oma eelised ja puudused ning valiku tegemine sõltub eelkõige ettevõtte suurusest ja vajadustest.

  Loe edasi13. jaanuar 2015

 • Kuidas koostada majandusaasta aruannet?

  Majandusaasta aruande koostamine on kohustuslik iga Eestis tegutseva äriühingu jaoks. Majandusaasta aruanne tuleb koostada lõppenud majandusaasta kohta ning see sisaldab raamatupidamise aastaaruannet ja tegevusaruannet. See on dokument, mis kajastab ettevõtte üldist finantsolukorda, loob objektiivse ülevaate varadest ja kohustustest ning möödunud majandusperioodi tegevustest.

  Loe edasi13. jaanuar 2015

 • Tutvu korteriühistu raamatupidamisega

  Korteriühistu raamatupidamine ei erine põhimõtteliselt teist tüüpi äriühingute raamatupidamisest. Professionaalne korteriühistu raamatupidamine koosneb üldjoontes raamatupidamisregistrite koostamisest ja haldamisest, aastaaruannete esitamisest Äriregistrile (mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile) ning järjepidevast maksudeklaratsioonide koostamisest ja esitamisest Maksu- ja Tolliametile.

  Loe edasi13. jaanuar 2015

 • FIinantsarvestuse A ja O

  Finantsarvestus ja finantsaruannete koostamine (raamatupidamine) põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud üldmetodoloogilistel eeldustel, printsiipidel ja piirangutel, mis moodustavad finantsarvestuse kontseptuaalse raamistiku.

  Loe edasi13. jaanuar 2015

 • Mis on peamised raamatupidamisteenused?

  Raamatupidamine on igale Eestis tegutsevale äriühingule ja välismaiste äriühingute filiaalidele kohustuslik ning kriitilise tähtsusega. Raamatupidamise eesmärgiks on arvestuse pidamine ja ettevõtte majandustulemustest ning finantsseisust ülevaate saamine.

  Loe edasi15. detsember 2014

Võta meiega ühendust

Detailsema päringu saad meile saata siit.

Või helista kohe +372 660 6802

Sisestage turvakood captcha: